Loskol - Záhradníctvo

Loskol - Záhradníctvo
Zdroj: www.loskol.sk

Loskol - Záhradníctvo
Zdroj: www.loskol.sk
Loskol - Záhradníctvo
Zdroj: www.loskol.sk
Loskol - Záhradníctvo
Zdroj: www.loskol.sk

Záhradníctvo a lesná škôlka

Adresa

Horná Štubňa, 038 46
Horná Štubňa 196,

Otváracie hodiny

Pondelok-Piatok: 9:00–12:00 13:00–16:00

Sobota: 8:00–13:00

Nedeľa a sviatky: zatvorené

Kontakty

Mobil: +421 908 428 157
E-mail: kucharik@slovanet.sk

Webstránka: www.loskol.sk

Záhradné centrum v záhradníctve Loskol poskytuje okrem pestovania a starostlivosti o rastliny a semenáčiky aj odborné poradenstvo. Vyškolený personál je vždy pripravený a ochotný poradiť pri kúpe, pestovaní či starostlivosti o rasliny.

Maloobchodný predaj rastlín a drevín s množstevnými zľavami pre zákazníkov, ktorí nás prídu navštíviť. Pre veľkoobchodných odberateľov a realizátorov záhrad je možné na mieru vytvoriť a prispôsobiť cenovú ponuku. Ponúka dovozu objemnejších a väčších rastlín až k zákazníkom domov.

Široký sortiment rastlín:

letničky a balkónové kvety
trvalky, trávy a bylinky
ihličnaté a listnaté kry a solitery
vrubľovance
rastliny na živé ploty
ovocné stromy a kry
vianočné stromy
kyslomilné rastliny
kvitnúce kry a ruže
tvarované dreviny a záhradne bonsaje
vianočné stromčeky
substraty, hnojivá a dalšie doplnky

Pestovanie lesného reprodukčného materiálu (LRM) na ploche viac ako 3 hektáre. Okrem samotného pestovania LRM je k dispozícii aj možnosť výsadby, ochrany proti burine, zveri a ďalšie služby ohľadom pestovania lesa. V sekcií pestovateľská činnosť nájdete všetky podrobnosti o službách.

Pestovanie semenáčikov, ale aj sadeníc nasledovných drevín:

Abies alba (jedľa biela)
Acer pseudoplatanus (javor horský)
Fagus sylvatica (buk lesný)
Larix decidua (smrekovec opadavý)
Picea abies (smrek obyčajný)
Pinus sylvestris (borovica lesná)
Pinus mugo var. pumilio (kosodrevina)
Quercus robur/petrea (dub letný/zimný)
a ďalšie

Loskol - Záhradníctvo
Zdroj: www.loskol.sk
Loskol - Záhradníctvo
Zdroj: www.loskol.sk
Loskol - Záhradníctvo
Zdroj: www.loskol.sk

Nahlásenie nesprávnych údajov