Strihanie viniča jednoducho a prehľadne


rez viniča

Strihanie viniča nie je nič zložité. Stačí ak porozumiete jeho základným princípom:

Či už pestujete vínnu révu alebo stolové odrody, určite ste sa už stretli s otázkou ako správne strihať hrozno tak, aby bol vinič zdravý a produktívny každú sezónu. Práve rez viniča ovplyvňuje akú veľkú energiu vloží rastlina do rastu, akú do úrody, a samozrejme má vplyv aj na silu a zdravotný stav viniča.

V odbornej literatúre môžete nájsť viacero typov rezu viniča ako sú napríklad vedenie na záves, rýnsko-hessenské vedenie, kolíkové vedenie a iné formy pestovania viniča, no všetky typy rezov a foriem pestovania sú postavené na rovnakých princípoch. Ako náhle tieto jednoduché princípy pochopíte, každoročné strihanie viniča bude jednoduchou záležitosťou a formu pestovania viniča si vyberiete podľa typu opory, ktorú máte k dispozícii a v prípade pokročilejších pestovateľov, podľa špecifických cieľov, ktoré od viniča očakávate.

Kedy strihať vinič

Ideálnym obdobím kedy strihať vinič je koniec zimy, keď je hrozno ešte vo vegetatívnom spánku, no už pominula hrozba silných mrazov (pod -10 °C). Termín rezu viniča preto väčšinou vychádza na február až marec, podľa lokality a teplotných podmienok daného roka. Ak by sme načasovali rez na skorší termín, silné mrazy by mohli poškodiť konce ostrihaných častí rastliny a naopak ak by sme strihali neskoro, z rezov by už mohla vytekať miazga a pre rastlinu by to bola záťaž navyše. Vyhnite sa akémukoľvek rezu už zelených častí viniča, pretože takéto zásahy rastlinu oslabujú. Strihanie hrozna v lete by sa malo obmedziť len na odstraňovanie nechcených výhonkov z kmeňa, listov v okolí hrozna alebo zbytočne vysokých šľahúňov a to čo najskôr potom ako ich objavíte.

Podstata strihania viniča

Vinič prináša úrodu na jednoročnom dreve. Čo je to jednoročné drevo? Na jar začnú z púčikov vyrastať mladé výhonky, do jesene vyzrejú a dorastú do finálnej dĺžky, pričom postupne menia farbu zo zelenej na hnedú. Na konci vegetačnej sezóny sú tieto výhonky považované za jednoročné drevo a na nasledujúcu jar sa z niektorých pukov na jednoročných výhonkoch vytvoria ďalšie výhonky, na ktorých vzniknú kvety a následne plody. Puky na dvojročnom a staršom dreve väčšinou produkujú len listy a ďalšie nerodivé výhonky.

Krok 1: Vyčistenie

Ak by sme nechali vinič rásť bez strihania, väčšinu energie by dával do rastu starého dreva a rodivé jednoročné drevo by tvorilo len veľmi malú časť. Prvým krokom každého rezu viniča je preto odstránenie dvojročného, vyrodeného dreva (minuloročných ťažňov) a staré drevo necháme len na kmeni, prípadne na kordónoch tj. na bočných ramenách kmeňa. Vyrodené minuloročné ťažne odstrihneme celé, čo najbližšie ku konáru/kmeňu. Staré vyrodené ťažne spoznáme podľa tmavšieho sfarbenia a väčšej hrúbky výhonkov. Odstránime tiež všetky poškodené, suché a choré časti viniča ako aj prípadné výhonky z kmienka.

kedy strihať vinič

Krok 2: Tvarovanie a redukcia jednoročného dreva

Hlavnou úlohou každého rezu viniča je redukcia množstva jednoročného dreva tak, aby rastlina vytvárala optimálny počet strapcov hrozna (príliš veľa strapcov by nemalo energiu a živiny na správne dozretie a v prípade malého počtu strapcov by sme nevyužili potenciál rastliny). Na viniči ponecháme len zdravé jednoročné výhonky a to tak, aby boli od seba čo najviac vzdialené a skrátime ich na 6 až 10 púčikov. Tieto výhonky (nazývame ich aj ťažne) nám prinesú počas sezóny úrodu (ťažne je potrebné očistiť aj od starých úponkov, ktorými boli prichytené o vedenie). Počet ťažňov a púčikov na nich závisí od sily viniča (starší, mohutnejší vinič s dobre vyvinutou koreňovou sústavou zvládne väčšie množstvo rodivého dreva a úrody).

ako strihat hrozno

Okrem ťažňov môžeme na rastline nechať aj záložné jednoročné výhonky (čapíky), ktorých úlohou je zabezpečiť rast výhonkov na ďalšiu sezónu a tvoriť záložnú alternatívu pre prípad ak by došlo k poškodeniu/chorobe časti viniča. Ak by k takejto situácii došlo, vinič môže ďalej rásť prostredníctvom čapíka. Čapíky skracujeme len na jeden až dva púčiky, pretože ich úlohou nie je prinášať úrodu ale poskytovať záložný plán rastu viniča. Ťažne aj čapíky striháme vždy minimálne 2 cm nad púčikom a vždy šikmým rezom tak aby mohla dažďová voda stekať z rezu preč (na stranu kde nie je púčik, aby ho miazga nezaliala). Očakávajte, že v oboch krokoch strihania viniča sa spolu každoročne odstránite 70 až 90 % rastu z minulého roka. Zabezpečí sa tak dostatočná cirkulácia vzduchu a predídete tak hubovým ochoreniam viniča.

strihanie hrozna

Púčiky, ktoré necháme na ťažňoch a na čapíkoch predstavujú pre vinič zaťaženie, ktoré by sme mali optimalizovať pre konkrétnu rastlinu. Na meter štvorcový zelenej plochy by sme mali nechať 4 až 10 púčikov. Čím je vinič starší a silnejší, tým môžeme zaťaženie (počet púčikov) pridávať. Odrody viniča s väčšími strapcami hrozna si vyžadujú nižšie zaťaženie.

Druhy rezu a foriem pestovania viniča

Ďalším účelom strihania hrozna je tvarovanie jeho vzrastu, tak aby ste vinič prispôsobili jeho opore (stĺpik, drôt, pergola a iné), priestorovým podmienkam a aby bol zber hrozna pre vás komfortný. Na výber máte viacero foriem pestovania viniča, no základný princíp rezu opísaný vyššie platí s menšími obmenami pre všetky formy.

1. Vedenie na záves

Často využívanou formou pestovania viniča v domácich podmienkach no aj vo vinohradoch je vedenie na záves, ktoré má hneď viacero výhod. Rodivé ťažne sú od seba dostatočne vzdialené čo podporuje lepšiu cirkuláciu vzduchu, znižuje riziko hubových chorôb a s viničom a jeho úrodou sa vďaka jeho výške lepšie pracuje. Strihanie viniča v tejto pestovateľskej forme sme si už opísali vyššie, no vedenie na záves má viacero foriem – môže mať jedno, dve a staršie, silnejšie rastliny aj viacero ramien v dvoch etážach (jednotlivé formy nájdete na obrázku nižšie). Ramená (kordóny) môžu byť vyvedené v rôznej výške, môžu byť rôzne dlhé a rodivé jednoročné výhonky (ťažne) môžu mať rôznu dĺžku – všetko závisí na veku, sile a zdravotnom stave viniča. Výška kordónových ramien je variabilná a môže sa predĺžiť ak chceme pestovať vinič na pergole alebo pomocou inej opory ktorú máme k dispozícii.

ako pestovat vinic

Pri samotnom reze nechávame jeden alebo viac čapíkov v hornej časti kmeňa ako zálohu (v prípade odumretia ramena) a jeden čapík na konci každého ramena, čo zabezpečí cirkuláciu živín až na koniec ramena a predĺži jeho životnosť. Nevýhodou tejto formy pestovania hrozna je dlhší čas (min. 2 roky) potrebný na vytvorenie kmeňa a ramien (až tretí rok prináša úrodu) a vyššia náchylnosť na omŕzanie viniča.

2. Stredné (Rýnsko-hesenské) vedenie

Stredné vedenie je najrozšírenejšou formou pestovania viniča vo vinohradoch aj v domácich podmienkach. Nevyžaduje si veľa priestoru, takže jednotlivé rastliny hrozna môžeme vysádzať bližšie pri sebe. Kmienok viniča má cca 1 meter a na vrchu sa končí tzv. hlavou, z ktorej vyrastajú výhonky. Aj pri tejto forme pestovania dodržiavame zásady rezu viniča, ktoré sme si už predstavili vyššie.

hrozno pestovanie strihanie

Pri strihaní nechávame na rastline jeden až dva ťažne, ktoré následne prehneme a uviažeme o vodiaci drôt (s prehnutím môžeme pár týždňov počkať kým do ťažňa nezačne prúdiť miazga, aby sa ťažne nezlomili). Týmto opatrením zabezpečíme aby sa energia a živiny rozložili po ťažni rovnomerne (v opačnom prípade by smerovali najmä na koniec ťažňa). Okrem ťažňov môžeme na viniči nechať aj záložné čapíky, z ktorých budú počas vegetačnej sezóny vyrastať nové výhonky pre budúcu sezónu. Čapíky vytvárame z nižšie rastúcich výhonkov.

3. Nízke (kolíkové ) vedenie

Pri tejto forme pestovania viniča nemáme žiaden kmienok a hlava, z ktorej vyrastajú výhonky je len pár centimetrov nad úrovňou pôdy. Pri tomto type pestovania viniča nepotrebujeme žiadne vodiace drôty. Postačí nám vysoký kolík, o ktorý sa počas sezóny postupne uväzujú rastúce výhonky. Ďalšími výhodami kolíkového vedenia sú malé priestorové nároky (vinič môžeme vysádzať v menších sponoch) a vysoká odolnosť proti silným mrazom. Pri reze viniča nevytvárame ťažne ale len dvojpúčikové čapíky, ktorých úlohou je prinášať úrodu.

jarne strihanie hrozna

Okrem týchto obvyklých foriem pestovania existuje mnoho ďalších typov ako sú napríklad stĺpovité vedenie (vertigo) alebo rôzne varianty závesovitého a stredného vedenia. Princíp rezu viniča, ktorý sme popísali vyššie je však univerzálny a platí pre všetky formy pestovania, takže ho môžete aplikovať na akýkoľvek typ vedenia viniča. To pre ktorú formu pestovania viniča sa rozhodnete je už len otázkou priestorových a klimatických podmienok, či úžitkových a estetických nárokov, ktoré od pestovania hrozna očakávate.

Tipy pri strihaní viniča:

Ostré nožnice zabezpečia čisté, hladké rezy a preto si ich pred strihaním naostrite

Chorobami alebo škodcami napadnuté drevo okamžite odstráňte z blízkosti viniča a spáľte. Nožnice, ktoré boli použité na strihanie chorého dreva dezinfikujte alkoholom aby sa nákaza nepreniesla na zdravé rastliny.

Ak zostriháme vinič až príliš, znížime tým úrodu a ker zmohutnie. Ak bude naopak rez nedostatočný dosiahneme síce väčšiu úrodu, ale viničový ker zoslabne. Preto je dôležité udržiavať rovnováhu medzi úrodou a rastom viniča.

Vinič potrebuje oporu po ktorej sa bude môcť ťahať. Myslite na to už pri vysádzaní viniča a vedenie (drôt, kolíky a iné druhy vedenia) umiestnite najmä nad vinič aby ste doň mohli zastrkávať letorasty.

Užitočné informácie:

1. Najčastejšie sa vyskytujúce choroby viniča: choroby viniča

2. Prehľad nových odrôd viniča vyšľachtených na Slovensku: nové slovenské odrody viniča

 

Použité zdroje: Pruning grape vines, ladybug.uconn.edu, extension.umn.eduPodobné témy

predjarný výchovný rez ovocných stromov

Strihanie ovocných stromov v troch jednoduchých krokoch

Kľúčom k udržiavaniu pekných a produktívnych ovocných stromov je ich každoročné strihanie. I keď niektorí záhradníci preferujú rozdielne spôsoby strihania pre rôzne druhy ovocných stromov, stačí ak budete pri strihaní…

trvalky do záhrady

20 najkrajších trvaliek do záhrady

Rozhodujete sa aké rastliny si vysadíte do záhrady? Ak hľadáte rastliny ktoré vydržia niekoľko rokov až desaťročí a budú vám prinášať radosť rok čo rok, v tom prípade sú tou správnou voľbou trvalky. Čo sú to trvalky? …

rez viniča

Strihanie viniča jednoducho a prehľadne

Či už pestujete vínnu révu alebo stolové odrody, určite ste sa už stretli s otázkou ako správne strihať hrozno tak, aby bol vinič zdravý a produktívny každú sezónu. Práve rez viniča ovplyvňuje akú veľkú energiu vloží…

azalky pestovanie

Rododendron a jeho pestovanie

Rododendrony sú nádherné a majestátne rastliny. Väčšina z nich pochádza z Ázie, no vo voľnej prírode ich môžeme nájsť na celej severnej pologuli. Už po stáročia sú súčasťou našich záhrad vďaka ich krásnemu olisteniu a…

vavrínovec

Vavrínovec a jeho pestovanie

Vavrínovec lekársky je všestranná, stálozelená rastlina, ktorú je v okrasnej záhrade možné využiť na mnoho spôsobov. Vavrínovce sa najčastejšie pestujú vo forme živých plotov no desiatky kultivarov tejto dreviny…

pestovanie levandule

Levanduľa a jej pestovanie

Levanduľa je nielen všestranná liečivá rastlina s viacerými využitiami v domácej lekárničke, v kuchyni,  či v kúpeľni – je to aj úžasná kvitnúca trvalka do záhrady. Levanduľa dodáva po celý rok záhrade zaujímavú…