Život včiel v auguste a práce s nimi


včely v lete

Včely si začínajú upravovať zimovisko a ukladať krmivo okolo pomaly sa zužujúceho plodového hniezda.

Vyháňajú posledné trúdy. Tam kde to nerobia, sa včelstvo pravdepodobne usiluje o tichú výmenu matky. Otvorené alebo dokonca zaviečkované materské bunky nemáme v nijakom prípade odstraňovať. Tichá výmena matky sa pokladá za najväčšiu cnosť včiel. Domnienka, že pridaním drahej čistokrvnej matky vykonáme pre včelstvo čosi dobé, nás často sklame.

Práce v auguste

V niektorých rokoch si možno položíme otázku, či by nebolo vhodné ešte kočovať na lesnú znášku. Často však využitie neskorej lesnej znášky znamená koniec včelstva. Slabé včelstvá nemá význam prevážať ani na jedľovú znášku, ale ich treba spojiť so silnejšími. Musíme sa usilovať o to, aby všetky včelstvá boli do polovice augusta zásobené na zimu. Pri včelstvách, ktoré sa zakrmujú vo dvoch nadstavkoch, je dôležité, aby sa všetky plodové plásty nachádzali v spodnom nadstavku, pretože včely spotrebúvajú len zásoby smerujúce hore.Podobné témy

medonosne kvety

12 najužitočnejších medonosných rastlín do záhrady

Medonosné rastliny sú okrem samotných včiel prospešné aj pre včelárov a pestovateľov ovocia či zeleniny. Vyznačujú sa vysokou produkciou nektáru, z ktorého včely vyrábajú med, no takisto poskytujú včelám peľ, ktorým…

včely a včelár

Včely - ako to robím ja?

Včely a včelárenie v horskej oblasti na Orave. Moje skúsenosti.   Predstavenie našej včelnice. (Včela  – Apis mellifera carnica - Kranka)   Včelárim pri obci Nižná, 600mnm, v údolí rieky Orava. Včelnica je…

štúdijné odbory stredných škôl zamerané na prírodu

Zoznam stredných škôl zameraných na prírodu

Aktualizované: 9.12.2021 Veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, včelárstvo, rybárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo, agropodnikanie a životné prostredie majú jedno spoločné – blízky vzťah k prírode. Tu je prehľad…

kde dať úľ

Kam umiestniť úľ

Určite by sme mali myslieť na dobrú blízkosť k bydlisku a dobrý prístup k úľom. Nesmieme zabudnúť ani na požiadavky včeličiek. Na dobrom stanovišti sa predsa nemusia vôbec vyskytnúť niektoré choroby. Určite úle…

rojenie včiel

Ako zabrániť rojeniu bez vytvorenia nového včelstva

Prvá etapa Po zložení nadstavkov zostane iba dno, na ktoré položíme nový nadstavok s dvoma plodovými plátmi  v strede. Vedľa nich zľava aj sprava umiestnime medzistienky a na kraj z oboch strán zasa medový plást. Na…

včely v jeseni a v zime

Život včiel v jeseni a počas zimy

Znáška peľu je priaznivá pre budúcoročný vývoj včiel. Všetky zásoby peľu včelstvám prenecháme, prípadne ich rovnomerne rozdelíme medzi jednotlivé včelstvá. Ak je chladno, včely skončia všetky letové aktivity, ktoré nie…