Život včiel v júli a práce s nimi


včely v júli

S ustupujúcou znáškou sa znižuje aj plodovanie. V niektorých včelstvách nastane pravidelná prestávka.

Na včely, ktoré sa teraz liahnú, čaká už z pravidla „nezamestnanosť“. Po vytvorení zásob tuku a bielkovín by sa z nich totiž mali stať zimné včely. Prípadná júlová alebo augustová medovicová znáška vo väčšine prípadov takýto vývoj umožňuje. Iná situácia nastáva pri medovaní lesa. Od včelstva, ktoré po skončení znášky obyčajne nie je schopné prežiť, vyžaduje všetky sily. Často, najmä pri nedostatku peľu, sa vyskytne tzv. čierna choroba včiel. Preto sa včelár musí včas postarať o nové, náhradné včelstvá. V júli už včely začínajú vyháňať trúdy.

Práce v júli

V oblastiach bez júlovej nektárovej znášky musíme dbať na to, aby včelstvá nevyhladovali. V každom prípade by sme im mali ponechať minimálne množstvo zásob, teda aspoň jeden alebo dva plné zásobné plásty. Tam, kde už nemožno očakávať nijakú znášku, musíme medníky zložiť a plodisko upraviť pre nasledujúcu zimu. Všetky napoly vystavané medzistienky a nezaplodované tmavé plásty vyberieme a namiesto nich vložíme svetlé, viackrát zaplodované plásty. V úľoch prístupných zozadu by včelstvá mali prezimovať na minimálne ôsmich plástoch v nadstavkových úľoch na minimálne deviatich plástoch. Keď už niet nádeje na nejakú znášku, musíme začať so zimným zakrmovaním. Za skoré zakŕmenie sú vďačné najmä nové včelstvá.Podobné témy

medonosne kvety

12 najužitočnejších medonosných rastlín do záhrady

Medonosné rastliny sú okrem samotných včiel prospešné aj pre včelárov a pestovateľov ovocia či zeleniny. Vyznačujú sa vysokou produkciou nektáru, z ktorého včely vyrábajú med, no takisto poskytujú včelám peľ, ktorým…

štúdijné odbory stredných škôl zamerané na prírodu

Zoznam stredných škôl zameraných na prírodu

Aktualizované: 21.11.2022 Veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, včelárstvo, rybárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo, agropodnikanie a životné prostredie majú jedno spoločné – blízky vzťah k prírode. Tu je…

včely a včelár

Včely - ako to robím ja?

Včely a včelárenie v horskej oblasti na Orave. Moje skúsenosti.   Predstavenie našej včelnice. (Včela  – Apis mellifera carnica - Kranka)   Včelárim pri obci Nižná, 600mnm, v údolí rieky Orava. Včelnica je…

kde dať úľ

Kam umiestniť úľ

Určite by sme mali myslieť na dobrú blízkosť k bydlisku a dobrý prístup k úľom. Nesmieme zabudnúť ani na požiadavky včeličiek. Na dobrom stanovišti sa predsa nemusia vôbec vyskytnúť niektoré choroby. Určite úle…

rojenie včiel

Ako zabrániť rojeniu bez vytvorenia nového včelstva

Prvá etapa Po zložení nadstavkov zostane iba dno, na ktoré položíme nový nadstavok s dvoma plodovými plátmi  v strede. Vedľa nich zľava aj sprava umiestnime medzistienky a na kraj z oboch strán zasa medový plást. Na…

včely v jeseni a v zime

Život včiel v jeseni a počas zimy

Znáška peľu je priaznivá pre budúcoročný vývoj včiel. Všetky zásoby peľu včelstvám prenecháme, prípadne ich rovnomerne rozdelíme medzi jednotlivé včelstvá. Ak je chladno, včely skončia všetky letové aktivity, ktoré nie…