Život včiel v júni a práce s nimi


včely v lete

Letným slnovratom, ktorý je 21. Júna, dosahujú včelstvá vrchol svojho rozvoja. Ich rojová nálada začína ustupovať.

Za vhodného počasia a znášky sa včely predovšetkým venujú príprave medových zásob.

Práce včelára v júni

Pre včelára teraz nastal čas zberu. Zberať možno len zrelý med. No včelám by sme mali nechať aspoň minimálne zásoby, lebo kvetový med je totiž aj pre ich zdravotný stav nenahraditeľný.

Po znáške z lúk kočujeme na miesta s lepšími znáškovými podmienkami. Bohatú znášku ešte môžu poskytnúť porasty lesných malín, černíc  čučoriedok. Oplatí sa kočovať aj do porastov javora, pagaštana konského a gaštana jedlého, neskôr do smrekových a jedľových porastov.

V bezznáškovom období môže spôsobiť veľké škody rabovka. Keďže každej rabovke predchádza nejaký chybný krok včelára, zostáva v jeho rukách, aby jej zabránil. Všetky práce v otvorených včelstvách by mali prebiehať plynule. Plásty by sme nemali nechávať voľne, nezakryté a so sirupom alebo medom zasa opatrne manipulovať, aby sme nepokvapkali okolie. Ak včely nájdu čo i len jednu stopu po cukre, ohlásia znášku, a hneď vyletí nespočetné množstvo včiel, ktoré neústupne hľadajú potravu. Pritom môžu vyletieť do otvoreného včelstva, kde začnú rabovať. Pretože napadnuté včelstvo sa začne brániť, môžu vzniknúť aj straty, pričom včelstvo často stratí matku. Väčšinu sú takto ohrozené slabé včelstvá. Po prepuknutí rabovky hneď prerušíme prácu a vyčkáme asi 2 hodiny. Včelár sa môže pokúsiť včely zahnať rozprašovaním vody.

Keď je včelstvo vyrabované, čo sa slabým včelstvám môže stať aj na jar, mali by sme úľ vyprázdniť a nechať ho prázdny. Ináč sa rabujúce včely vrhnú na susedné letáče a môžu spôsobiť škody aj v ďalších včelstvách.Podobné témy

medonosne kvety

12 najužitočnejších medonosných rastlín do záhrady

Medonosné rastliny sú okrem samotných včiel prospešné aj pre včelárov a pestovateľov ovocia či zeleniny. Vyznačujú sa vysokou produkciou nektáru, z ktorého včely vyrábajú med, no takisto poskytujú včelám peľ, ktorým…

štúdijné odbory stredných škôl zamerané na prírodu

Zoznam stredných škôl zameraných na prírodu

Aktualizované: 21.11.2022 Veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, včelárstvo, rybárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo, agropodnikanie a životné prostredie majú jedno spoločné – blízky vzťah k prírode. Tu je…

včely a včelár

Včely - ako to robím ja?

Včely a včelárenie v horskej oblasti na Orave. Moje skúsenosti.   Predstavenie našej včelnice. (Včela  – Apis mellifera carnica - Kranka)   Včelárim pri obci Nižná, 600mnm, v údolí rieky Orava. Včelnica je…

kde dať úľ

Kam umiestniť úľ

Určite by sme mali myslieť na dobrú blízkosť k bydlisku a dobrý prístup k úľom. Nesmieme zabudnúť ani na požiadavky včeličiek. Na dobrom stanovišti sa predsa nemusia vôbec vyskytnúť niektoré choroby. Určite úle…

rojenie včiel

Ako zabrániť rojeniu bez vytvorenia nového včelstva

Prvá etapa Po zložení nadstavkov zostane iba dno, na ktoré položíme nový nadstavok s dvoma plodovými plátmi  v strede. Vedľa nich zľava aj sprava umiestnime medzistienky a na kraj z oboch strán zasa medový plást. Na…

včely v jeseni a v zime

Život včiel v jeseni a počas zimy

Znáška peľu je priaznivá pre budúcoročný vývoj včiel. Všetky zásoby peľu včelstvám prenecháme, prípadne ich rovnomerne rozdelíme medzi jednotlivé včelstvá. Ak je chladno, včely skončia všetky letové aktivity, ktoré nie…