Čo znamená zdravý a plodný býk


plodnosť býkov

Každý jeden samec si zaslúži vedieť, či je zdravý a schopný produkovať veľa zdravých potomkov.

Dnes pozorujeme progres v počte vyšetrovaných a overovaných plemenníkov, ale stále je to iba na dobrovoľnej báze producentov, resp. tlaku chovateľského prostredia a kupujúcich.

Profesor Pavol Gamčík ešte v roku 1992 vystihol presne to, čo by malo byť samozrejmosťou, žiaľ nie je.

„Pri zaradení do plemenitby sa musí plemenník podrobne a komplexne vyšetriť. Základnou vyšetrovacou metódou je dôkladné klinické vyšetrenie najmä pohlavných orgánov, ktoré dopĺňa andrologická anamnéza a špeciálne vyšetrovacie metódy, vrátane spermiogramu. Týmto spôsobom sa získa komplexný obraz o vyšetrovanom plemenníkovi a možno určiť objektívnu diagnózu a prognózu jeho ďalšieho použitia (Prof. MVDr. Dr.h.c. Pavol Gamčík, DrSc., 1984, 1992)“.

Čo je predmetom vyšetrenia

Andrologické vyšetrenie vykonávame priamo na farme a pozostáva z vonkajšieho a z rektálneho vyšetrenia pohlavnej sústavy (penis/predkožka/semenníky/prídavné pohlavné žľazy), následného odberu ejakulátu a jeho makroskopické a mikroskopické vyšetrenie.

Odber je vykonaný elektrostimulačne (ide o bezpečný odber, kde býk je fixovaný v klietke, ktorú pozná a kde odber môže prebehnúť vo vysokom hygienickom štandarde použitím rektálnej sondy a impulzov v rozsahu od 0 do 15 V, pričom celý odber priamo na farme netrvá viac ako 5 minút).

Vykonávame andrologický rozbor kvality spermií, a to hlavne na dôraz kvalitatívnych faktorov ovplyvňujúcich fertilitu donora. Ide primárne o stanovenie koncentrácie spermií, motility, progresívnej motility, stanovenia celkového počtu životaschopných spermií a dráhovej rýchlosti spermií. Ak sú spermie v zlom stave  reprodukčného zdravia (nízka kvalita vyšetrovaných faktorov), tak sa môže následne vykonať mikrobiologické vyšetrenie natívneho ejakulátu. Najpresnejšou metódou na vyšetrenie baktérií a vírusov je molekulárno-genetická analýza pomocou kvantitatívnej Real-Time PCR a kvantitatívnou NGS (Next Generation Sequencing) pandetekciou. Dôraz je kladený na tzv. sexuálne prenosné infekcie. Nebezpečné pohlavne prenosné baktérie, ktoré zásadne poškodzujú reprodukčné zdravie, sú z triedy Mollicutes, predovšetkým mykoplazmy a ureaplazmy. Poškodenie semenotvorného epitelu v semenníkoch  samcov môže pri neliečení viesť až k trvalej neplodnosti, resp. ich prenosom do samice môže dôjsť  k infekcii kráv a jalovíc.

Na čo je potrebné sa zamerať

Ak je všetko v poriadku a býk je zdravý a jeho spermiogram spĺňa všetky náležité parametre, môže byť zaradený do plemenitby. V ostatných prípadoch je potrebné identifikovať buď subfertilitu (znížená plodnosť) alebo infertilitu (neplodnosť) pre postupnosť terapie alebo vyradenia plemenníka z reprodukčnej činnosti. Vyšetrujeme ochorenia pohlavných orgánov v závislosti od lokalizácie a intenzity chorobného procesu, ktoré znižujú alebo úplne eliminujú plodnosť v dôsledku neschopnosti párenia alebo oplodnenia. Hlavne ide o zápaly pohlavného údu, semenníkov, prísemenníkov a prídavných pohlavných žliaz; nedostatočné sexuálne libido; nedostatočná koncentrácia spermií, nedostatočná pohyblivosť spermií; nedostatočná dráhová rýchlosť spermií.

Vychádzajúc z tohto princípu a po 5000 vykonaných andrologických analýzach, som klasifikoval „Systém zaradenia ejakulátu do kvalitatívnych tried podľa Pokorádiho, 2020“:

 

popis

Koncentrácia spermií (mil./ml)

Progresívny pohyb (%)

Priemerná dráhová rýchlosť (μm/s)

Trieda

Vysoko kvalitný ejakulát pre prirodzenú plemenitbu aj insemináciu

nad 700

nad 75

nad 80

1

Priemerný ejakulát vhodný pre prirodzenú plemenitbu

301-699

31-74

51-79

2

Nekvalitný ejakulát -  prerušiť plemenitbu - nutná liečba

menej ako 300

menej ako 30

menej ako 50

3

 

 

Podľa praktických skúseností za posledných 10 rokov a klinického a mikroskopického vyšetrovania býkov a ich pohlavnej sústavy (2010 – 2020) sme pri neplodných býkoch určili tieto hlavné príčiny:

 • pohlavne prenosné infekcie (Mykoplazma, Ureaplazma, Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Mannheimia, iné) 83%
 • mechanické faktory – poškodenie penisu (toporivého telesa) úderom o tvrdú plochu, hygienou, homosexuálnym správaním v stáde býkov, poranenie pri prirodzenom pripúšťaní (nekľudná krava/jalovica, úzka alebo anomálna pošva) 15%
 • iné orgánové ochorenia, infekcie, ako pohlavnej sústavy (paznechty, dýchacia sústava, GIS) 1%
 • vznik fibropapillomas – nádorovité bujnenie buniek na žaludi – degeneratívne ochorenie 0,6%
 • ostatné: výživa, genetika, fyzikálne, chemické vplyvy ŽP  0,4%

 

Patologický stav spermií u býkov môže byť rôzny a poukazuje na stav infekcie. Ide hlavne o:

 1. azoospermia – v ejakuláte nie sú prítomne spermie
 2. nekrozoospermia – všetky spermie sú avitálne
 3. aspermia – nie je prítomný ejakulát
 4. kryptozoospermia – extrémne nízka koncentrácia spermií
 5. oligozoospermia – nízka koncentrácia spermií – počet spermií je nižší ako norma
 6. astenozoospermia – percento pohyblivých spermií je nižšie ako norma
 7. teratozoospermia – percento morfologicky normálnych spermií je nižšie ako norma
 8. oligoastenoteratozoospermia – zmiešaná porucha všetkých troch parametrov {koncentrácia, pohyblivosť, morfológia}

 

Ako zistíte, či je váš býk v poriadku

Cesta k reprodukčnému zdraviu vedie cez pravidelné andrologické kontroly celej pohlavnej sústavy a kvalitatívne vyhodnotenie spermií. Kvalita ejakulátu, a to hlavne koncentrácia, pohyblivosť a rýchlosť spermií, vie prejudikovať vnútorné patologické procesy, ktoré ak včasne identifikujeme a správne diagnostikujeme, tak vieme správnou liečbou vyriešiť. 

Je nevyhnutné nastaviť prísnu zdravotnú kontrolu – kvalitatívna kontrola spermií, protokol mikrobiologickej diagnostiky ejakulátu (ukazuje sa mimoriadna výhoda molekulárnej mikrobiológie v porovnaní s klasickou kultivačnou mikrobiológiou) a cielenej liečby všetkých donorov na inseminačných staniciach a v chovoch, kde sa býk používa v prirodzenej plemenitbe.

 

Ako má vyzerať zdravý býk

Na základe 1030 andrologických vyšetrení v roku 2020 vieme stanoviť optimálne hodnoty pre univerzálneho býka bez vplyvu veku a plemena.

Za reprodukčne zdravého jedinca sa považuje býk

 • s prirodzeným libidom – záujmom o samice
 • zostúpenými dvoma rovnako veľkými semenníkmi oválneho tvaru v obvode od 33 do 42 cm
 • s čistou predkožkou z vnútra ružovou sliznicou bez opuchu, chrást
 • penis má byť ružový bez petéchií, výrastkov, rovný bez zakrivenia a s dostatočnou veľkosťou penisu a to minimálne s dĺžkou v plnej erekcii 60cm (optimálne 65 – 80 cm)
 • objem ejakulátu by mal predstavovať minimálne 5-6 ml, optimálne 8-10 ml
 • kvalita spermií musí dosahovať minimálne hodnoty v troch hlavných ukazovateľoch a to koncentrácia spermií nad 400 miliónov/ml; nad 60% progresívnej pohyblivosti a nad 60 μm/s priemernej dráhovej rýchlosti
 • patologické spermie by nemali prekročiť 20 % všetkých spermií.

 

Takýto kvalitatívny ejakulát môžeme pri býkoch označiť univerzálne ako „normozoospermia“ – všetky kontrolované hodnoty sú v norme.

 

 

 

Navrhnuté systémové opatrenia v chovoch s prirodzenou plemenitbou a produkciu plemenných býkov:

 • pred zaradením býka do základného výberu / plemenitby a jeho zaradenie, ako plemenného požadovať komplexné andrologické vyšetrenie, vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov spermií – zaradenie tohto vyšetrenia ako povinného v 15. mesiaci veku zvieraťa
 • pravidelná andrologická kontrola plemenných býkov pred sezónou, po sezóne a pri zaraďovaní nových jedincov do stáda, pred predajom plemenného býka (individuálne alebo pred aukciou)
 • molekulárno-genetická detekcia mikroorganizmov  pred zaradením býka do plemenitby v prípade porúch plodnosti / zníženia kvalitatívnych ukazovateľov spermií
 • radikálna eliminácia / brakovanie problémových kráv v reprodukcii (cysty, embryonálna mortalita,  aborty, vysoký inseminačný index...)
 • zvýšenie počtu jalovíc a kontrolované používanie iba zdravých testovaných býkov

 

Jaroslav Pokorádi, Ph.D.

 Podobné témy

pes hryzie ruky

Moje šteniatko hryzie. Čo s tým?

Prečo šteniatka hryzú? Používanie zubov pri hre, skúmaní prostredia, pri uľavovaní si od bolesti počas výmeny zubov je pre šteniatka, ako aj iné psovité šelmy úplne prirodzené. Žuvanie a hryzenie je pre ne príjemné,…

vyvýšené záhony

Kombinácie rastlín do vyvýšených záhonov

O tom, že rastliny sa navzájom ovplyvňujú som nikdy nepochybovala, ale ich vzájomné interakcie a vzťahy som objavovala postupne v dostupnej literatúre. Prečítané nevyzeralo sadenie zeleniny podľa znášanlivosti zložito,…

maltezák

MALTÉZSKY PSÍK, OČARUJÚCE NEŽNÉ BIELE KLBKO

psík ICH, Multi Ch. Divine Angel Best Guy Maltezáčik je elegantné dlhosrsté plemeno malého vzrastu, vyznačujúce sa veľkou dynamikou a energiou. Podľa štandardu FCI sa vyskytuje iba v jednej farbe, a to v bielej. Má…

sibírksky husky plemeno

SIBÍRSKY HUSKY

Už od malého dieťaťa som mal rád zvieratá. Ako dvojročný som si nosil domov mravcov v pohári od zaváraniny , o rok neskôr slimáky a tak sa to postupne stupňovalo. . Rybičky, morčatá, škrečok , andulka, zajac a podobne… …

Sliepky marans

Maransky: sliepky, ktoré znášajú čokoládové vajíčka

Plemeno sliepok Marans Maransky pochádzajú z juhozápadného Francúzska z okolia mesta Marans, kde boli vyšľachtené na prelome 19. a 20. storočia. Patria medzi stredne ťažké plemená s mohutnejším, plným trupom. Napriek…

papagaj žako

ŽAKO KONGO (Psittacus erithacus)

Papagáj žako je africký papagáj. Treba spomenúť, že do tohto rodu patria dva druhy a to Žako veľký – kongo (Psittacus erithacus) a Žako liberijský (Psittacus erithacus timneh). Žako liberijský sa líši tmavším zafarbením…